Textilný výkladový slovník

Register

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | Í | J | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž |
 

Celulózové vlákno

je vyrobené z buničiny. Jeho vláknotvorná substancia je tvorená regenerovanou celulózou alebo deriváty celulózy. Do skupiny c. v, z regenerovanej celulózy patrí meďnatá v., ktorá je vyrobená z celulózy rozpustenej v amoniakálnom roz toku hydroxidu mednatého, ďalej viskózová v., vyrobená z xanthogenátu celulózy, rozpusteného v roztoku hydroxidu sodného. V skupine vlákien derivátov celulózy sú diacetátová v., vyrobená z acetátu celulózy, a triacetátová v., vyrobená z acetátu celulózy, ktorý má zacetalyzováné nejmenej 92 % hydroxylových skupín. C. v. sú dôležitou textilnou surovinou a v polovici 20. stor. tvorila vysoký podiel výroby chemických v. V poslednej dobe však bola predstihnutá výrobou syntetických v., ktoré majú pre niektoré účely lepšie vlastnosti.Generálny partneri

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Projekty boli realizované s finančnou podporou Európskej unie. Za obsah publikácii zodpovedá výlučne autor. Publikácie nereprezentujú názory Európskej komisie a Európska komisia nezodpovedá za použitie informácii, ktoré sú ich obsahom.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webu  |  O webe  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design