Textilný výkladový slovník

Register

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | Í | J | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž |
 

Dvojzložkové vlákno

chemické v., ktoré je vyrobené z dvoch polymerov odlišných fyzikálnych alebo chemických vlastností tak, že dva polymery jedného v. sú vedľa seba (v. S/S angl. side-by-side) alebo sa v. skladá z jadra a plášta (v. C/C angl. centric-cover-core). D. v. môže byť tvorený i jedným polymerom, v ktorom sú fibrily v. z druhého polymeru usporiadané nehomogénne (v. M/P angl. Matrix-fibrill). Rozdielnou zrážavosťou obidvoch komponentov sa dosiahne zkaderenie v.



Generálny partneri

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Projekty boli realizované s finančnou podporou Európskej unie. Za obsah publikácii zodpovedá výlučne autor. Publikácie nereprezentujú názory Európskej komisie a Európska komisia nezodpovedá za použitie informácii, ktoré sú ich obsahom.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webu  |  O webe  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design