Textilný výkladový slovník

Register

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | Í | J | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž |
 

Miestna vada

vada vyskytujúca sa na dĺžkovo obmedzenom úseku textílie. Zápriadky v priadzi - vzhľad pleteniny je porušený zhlukmi vlákien, spravidla inej farby, ktoré sú zapradené v priadzi. Volné slučky - sú volne položené nite v tvare slučiek, vyskytujú sa spravidla pri prechode z hladkej pleteniny do krytej. Ažura - pustené očko, po ktorom zostane v pletenine pozdĺžny pruh rovných nití Neodlisované očko - dlhšie očko vytiahnuté do dvoch alebo viacerých riadkov Vadné krytie - pri použití dvoch odlišných materiálov, z nich jeden je krytý a druhý krycí, dochádza k narušeniu vzhľadu tým, že krytý materiál v niektorých miestach presvitá na lícnej strane, tj. vzniká nedokonalé krytie. Klasy - prejavujú sa ako tučnejšie, nezakrútené miesta v priadzi, ktoré v hotovom výrobku spôsobia nepravidelný vzhľad. Vada vzniká už pri výrobe priadze. Odlišná niť - v tkanine je zatkaná jedna alebo viac odlišných nití od všetkých ostatných nití, použitých ku tkaniu. Nite sa môžu líšiť svojim napätím, jemnosťou, odleskom, tvarom prierezu, znečistením, farbou, počtom zákrutov alebo aj zložením materiálu. Väzobná chyba - v určitom mieste nieje dodržaný charakter väzby. Chýbajúca niť v útku alebo osnove sa označuje ako rebríček. Chybné previazanie osnovných aj útkových nití sa nazýva nadhod alebo podhod. Touto chybou vznikajú na povrchu tkaniny alebo pleteniny kratšie alebo dlhšie úseky nepreviazaných nití. Vadne vyšité miesto - vzniká pri chybne opravenej vade tkaniny alebo pleteniny. Hniezdo - je niekoľko vedľa seba ležiacich nepreviazaných nití, vrátane niektorých nití pretrhnutých, na krátkom úseku. Záťah - vzniká pri tkaní zatiahnutím jednej nite naviac k základnému útku. Útok je teda v určitej šírke tkaniny dvojitý. Nedolet - vzniká pri tkaní tým, že útková niť „nedoletela“ cez celú šírku tkaniny a v určitej časti tkaniny chýba útok. Dvoják - vzniká zatkaním dvoch osnovných alebo útkových nití naraz ale previazaných ako jedna. Slučka - nežiadúca slučka vytvorená z útkovej alebo osnovnej nite. Uzol - chybne naviazanie niti osnovnej alebo útkovej, viditeľné na líci tkaniny alebo pleteniny. Presekaný útok - na veľmi krátkom úseku tkaniny chýba útková niť. Porušený okraj - potrhaný alebo deformovaný okraj, napr. volný, preložený, vlnitý, odtrhnutý. Stopy po ihličkách – dierky alebo vytrhnuté vlákna vyskytujúc sa blízko okraja. Miestne zúženie - tkanina je v jednom mieste užšia oproti susedným úsekom tkaniny. Útkový pruh - je iný pruh naprieč tkaninou spôsobený napríklad nedorazením bidla, iným napätím útkovej nite, vzniknutý páraním a opätovným zatkaním nového útku, zatkaním odlišne farebného útku alebo zatkaním útku odlišnej konštrukcie či materiálového zloženia. Zatkaný predmet - je miesto na tkanine, kde je zatkaná nečistota alebo iný materiál ako napr. trieska a pod. Zlomy - viditeľné, rôzne rozložené stopy po ostrých záhyboch, ktoré spravidla nemožno úplne odstrániť. Vznikajú vtedy, ak je deformujúci tlak väčší než pružnosť vlákien, napr. pri odťahu pleteniny, pri fixácii, pri nevhodnom skladovaní a pod. Diery - miesta na textílii s porušením sústav nití, tak že vznikne malý alebo väčší otvor. Škvrna - znečistené miesto na tkanine, rôznej veľkosti a intenzity. Lesklé miesto - miesto na tkanine s nežiadúcim odlišným leskom. Vady vlasu - vznikajú rôznym spôsobom. Sú spôsobené rôznou výškou zatkaného vlasu, miestnym vytrhnutím chumáčiku vlasu, vadným rozrezaním alebo nedorezaním, nerovnakou hustotou vlasu. Vady slučiek - nesprávne vytvorené slučky na slučkových tkaninách. Napr. vyššia či nižšia slučka, chýbajúca slučka alebo vytiahnutá slučková niť. Zátrh - zvýšeným mechanickým napätím dôjde k narušeniu väzby vytiahnutím nite z textílie.Generálny partneri

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Projekty boli realizované s finančnou podporou Európskej unie. Za obsah publikácii zodpovedá výlučne autor. Publikácie nereprezentujú názory Európskej komisie a Európska komisia nezodpovedá za použitie informácii, ktoré sú ich obsahom.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webu  |  O webe  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design