Textilný výkladový slovník

Register

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | Í | J | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž |
 

Neegality vyfarbenie

Nerovnomerné vyfarbenie textílie. Príčiny tejto nerovnomernosti vyfarbenia môžu byť rôzneho druhu. K prvej skupine patrí hlavne zlá či nerovnomerná konštrukcia tovaru, práčovnícke, tkalcovské či pletiarenské chyby vo výrobku. K další skupině patří špatně provedená předúprava textilie, zejména nedodržení stanoveného technologického postupu jednotlivého stupně předúpravy, dále zejména zbytky přípravků, šlichet, mýdel, saponátů, kyselin, zásad či dalších pomocných přípravků. Dále nerovnoměrná vlhkost ve zboží, jeho plošná či prostorová deformace, posun dostavy apod. A k poslední skupině patří chyby způsobené při vlastním barvení. Jde např. o chyby způsobené nedodržením technologie, špatným výběrem či seřízením stroje, vodících elementů, rozpínek, nedokonalou přípravou barvící lázně, špatnou kvalitou vody a dalších přísad. Zboží může mít pruhy či pásy (chyba asi vznikla ve tkalcovně či přádelně), světlá či tmavší místa, místní pigmentaci. Zboží může mít špatným probarvením zmačkaná místa. Místní skvrny mohou být způsobeny potřísněním zboží louhem či kyselinou či jinými pomocnými přípravky. Moaré efekty mohou být způsobeny nestejnoměrným navinutím zboží na velkonábal apod.Generálny partneri

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Projekty boli realizované s finančnou podporou Európskej unie. Za obsah publikácii zodpovedá výlučne autor. Publikácie nereprezentujú názory Európskej komisie a Európska komisia nezodpovedá za použitie informácii, ktoré sú ich obsahom.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webu  |  O webe  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design