Textilný výkladový slovník

Register

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž | Í | Ľ | Ť |
 

Pomoc:Obsah

Obsah

Návod k TEXSITE.info

Pre neprihlásených užívateľov

Menu

Hlavná strana

Návrat na hlavnú stranu danej jazykovej verzii slovníku.

Náhodná stránka

Zobrazenie náhodného vybraného hesla.

Posledné zmeny

Zobrazenie histórie zmien v slovníku za posledných 1 až 30 dní.

Návod

Zobrazenie návodu k použitiu slovníka.


Tlačidlá

Ísť na

Vyhľadanie stránky, ktorej meno (heslo) sa presne zhoduje so zadaným textom.

Hľadať

Vyhľadanie všetkých stránok, v ktorých sa zadaný text vyskytuje buď v hesle alebo v jeho výklade.


Nástroje

Odkazuje sem

Výpis zoznamu stránok, ktoré odkazujú na aktuálne zobrazené heslo.

Špeciálne stránky

Skupina špeciálnych funkcií zobrazujúcich napríklad:

Najnavštevovanejšie stránky

Najnovšie články

Najodkazovanejšie stránky


V iných jazykoch

Zobrazí aktuálne heslo v ďalších jazykoch.


Prihlásenie

Prihláste sa

Zobrazí formulár pre prihlásenie do administračnej časti slovníku.


Zápätie

Verzia tlače

Zobrazí dialóg pre tlač stránky.

O TEXSITE.info

Obsahuje informácie o projekte TEXSITE. info.

Vylúčenie zodpovednosti

Obsahuje informácie o autorských právach a vylúčení zodpovednosti za platnosť a presnosť informácií.

Pre prihlásených užívateľov

Záložky

Článok

Zobrazí heslo a jeho výklad.

Editovať

Umožní editáciu výkladu hesla. Odkaz z výkladu aktuálneho hesla na iné heslo vytvoríte nasledujúcim spôsobom:

[[identifikačné číslo hesla | slovo z ktorého odkazujeme]]

Príklad: [[100079|bavlnárska]]

Číslo (posledná záložka vpravo)

Záložka zobrazuje identifikačné číslo aktuálne zobrazeného hesla. Toto číslo využijete pri vytváraní odkazu na toto heslo z výkladu iného hesla.Generálny partneri

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Projekty boli realizované s finančnou podporou Európskej unie. Za obsah publikácii zodpovedá výlučne autor. Publikácie nereprezentujú názory Európskej komisie a Európska komisia nezodpovedá za použitie informácii, ktoré sú ich obsahom.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webu  |  O webe  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design