Textilný výkladový slovník

Register

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | Í | J | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž |
 

Ttex

medzinárodne používaný priamy desatinný merný systém pre vyjadrenie jemnosti (dĺžkovej hmotnosti) textílií (vlákien, nití, priadzí, káblov, prameňov, pások atď.). Označuje sa v jednotkách tex, čo je hmotnosť nití alebo iných dĺžkových textílií v gramoch pri dĺžke 1000 metrov (1tex = 1g/1000 m) a v dekadických násobkoch a podieloch. Vedľa jednotky tex sa používajú nasledujúce násobky a podiely: ktex (kilotex), dtex (decitex), mtex (militex). U nás bola sústava tex zavedená 1. 1. 1976. Viď tiež číslovanie nití.Generálny partneri

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Projekty boli realizované s finančnou podporou Európskej unie. Za obsah publikácii zodpovedá výlučne autor. Publikácie nereprezentujú názory Európskej komisie a Európska komisia nezodpovedá za použitie informácii, ktoré sú ich obsahom.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webu  |  O webe  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design